آرشیو اخبار فرهنگی

با حضور خانواده بزرگ دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار شد جشن خیریه مهر، ماه، محمد (ص)
با حضور معاون وزیر علوم در دانشگاه صنعتی اصفهان مشعل سومین دوره المپیادفرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر روشن شد

صفحات