آرشیو اخبار فرهنگی

با حضورجمعی از دانشگاهیان ایثارگر: گردهمایی ایثارگران دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد
به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید وعید سعید غدیر خم: جشنواره خوابگاه های دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود

صفحات