گزارش تلويزيوني بررسی روند پیشرفت طرح های کلان پژوهشی و اقدامات فن‌آورانه محققان دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور