آرشیو خبرهای داخلی

به همت كانون فيلم و عكس دانشگاه صنعتی اصفهان: نخستین جشنوارة استاني عكاسي دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد
با ابلاغ حکمی از سوی وزير علوم، تحقیقات و فناوری: دکترسيد مهدي ابطحي به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان منصوب شد
با هدف بهبود فرآیندها و ارتقاء خدمات: ایجاد نظام پيشنهادها در دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای داخلی